Organisatoriskt stöd

“Beredskapsklyftan: Välbefinnande hade den största klyftan mellan betydelse och beredskap över årets trender, med 80 procent av organisationerna som säger att arbetarnas välbefinnande är viktigt eller mycket viktigt för deras framgång under de kommande 12–18 månaderna, men bara 12 procent säger att de är mycket redo att ta itu med den här frågan.”

Källa: Deloitte

 

eMindSet Resurser
Tillgänglighet 75%
eMindSet Kvalitetssäkring
Kundnöjdhet 100%

Några vi arbetat med

Lernia bl a i ett uppdrag Arbetsförmedlingen hade åt Kriminalvården. Programmet hette, “Min väg till arbete” och innebar att utbilda intagna på anstalter i kunskaper om arbetsmarknaden, olika utbildningsvägar och entreprenörskap.