Site Loader

Bygga en teoretisk bakgrund är en aktiv process:

Det nuvarande införandet av en kraftfull kulturpåverkan har blivit något kaotiskt och förvirrande. Medan vi går igenom våra skärmar varje dag, hittar vi en enorm mängd av information och data och oavsett hur fokuserade vi tror vi är, så stannar uppgifter hos oss i vårt uppfattningsystem och gör oss något distraherade.

Missförstå oss inte här… vi älskar Internet, och vi anser att detta är en tid av revolutionära möjligheter, särskilt inom området för utbildning och vetenskap. Allt finns på samma gång. Vi får obegränsad tillgång till kurser, konferenser, seminarier (webinarier) och program som skulle ha tagit år av investeringar, resor och mail för att göra det möjligt.

Den fråga som styr denna artikel är “Hur kan vi navigera på en sådan bred ocean av data utan att sjunka eller att bli distraherade för varje ‘lockelse’ vi finner på vägen?”

Här på eMindSet tror vi att navigationsinstrumenten beror enbart på dig, dina värderingar, dina mål och dina specifika behov.

Oavsett om du letar efter en 2SU (andra språkutbildning) eller försöker förbättra din kommunikationsförmåga, eller ge ditt arbetsliv ett extra lyft genom att utbilda dig själv i ny teknik och nätverkande… Du är kapten och sjöman, det är din egen GPS som vi behöver anpassa till dig och det är din strävan som vi uppmuntrar.

Metakognitiva aktiviteter utförs på eMindSet dagligen, för att säkerställa att varenda en av oss seglar i riktningen mot våra drömmar, mål och milstolpar.

Vi kommer att täcka följande fråga, som förklarar hur en bra och stark teoretisk plattform gav oss grunden för att bygga eMindSet lärprogram och varför det är så viktigt att investera tid i att utveckla din egen, trots vad produktionssystemet verkar predika (“fortsätt gå, fortsätt gör, bara filosofer ägnar tid att tänka på dessa saker”). Vi tror att det bästa valet vi har är att agera på vägen, lära oss våra rötter medan vi går, och att ha en permanent teoretisk + praktisk dialog.

Teorier och felaktigheten med filosofi som ett slöseri med tid

Låt oss föreställa oss för ett ögonblick att, i stället för en 2SU, vad vi vill utföra tillsammans istället är att bygga vårt drömhus. Vi har mark, budgeten är klar, och arbetarna är redo och väntar i linje. Vi har planerna och vi börjar arbeta med det. Det börjar se fantastiskt ut, utanför matchar färgerna landskapet, och plötsligt… en jordbävning skakar marken.

Vi behöver inte massor av fantasi för att veta vad som hände med vårt drömhus, rätt?

Eftersom jorden är ett levande ting, vet arkitekter och ingenjörer mycket väl om vikten av att bygga både en bra grund på botten och en solid byggnadsställning runt arbetet som pågår. Nu, språk är levande saker också. Vad gör att vi tycker annorlunda?

Kultur. Kultur gör att vi tycker annorlunda. Vi har en sådan påverkan från den industriella revolutionen, som vi associerar med figuren av “filosofen”, en grekisk marmorerad man som sitter i kontemplation, och spekulerar över livet.

Här på eMindSet, har vi upptäckt att tvärtom av populära föreställningar, är reflekterande och grundligt funderande på våra teoretiska plattformar, det som ger oss möjligheten att arbeta bättre, snabbare och på ett effektivare sätt. I våra teoretiska strukturer, hittar vi bra lösningar för dagliga utmaningar, vi får en smidig väg där vi “walk the talk”, och vet också att våra vägar berikar och fördjupar de teorier som stöder vår verksamhet. Eftersom det är ingenting annat än ett permanent teori + praktikutbyte!

Teori och praktik interchange

Vi har baserat vår grund i behaviorism och kognitiv neurovetenskap sedan början av eMindSet lärprogram, och vi har gått vidare i att upptäcka och tillämpa varje förbättring som tillåter oss att komma närmare vårt mål: att hjälpa andra att utveckla sin bästa potential och inlärningsförmåga, antingen i en andra språkutbildningsprocess, att hitta ett jobb, uppdrag eller en kognitiv + beteendemodifierat program som ger individer ett bättre utfall i deras personliga , mellanmänskliga och sociala områden.

Så vi säger nej. Teorier är aldrig ett slöseri med tid… Utom när de inte uppfyller “aktion”. När detta sker, och allt blir bara ord och spekulation, går vi utanför banan som leder oss till #mindsetters mål.

Navigator

Om vi förstår metaforen om navigationssystem, kunde vi konstatera att “det finns inget mer irriterande än en GPS röst i en bil som inte rör sig!”

Introduktion till eMindSet teoretiska byggnadsställning

Vad om oss? Vad är vår teoretiska ram, ställningen som vi litar på  för att hjälpa dig att utveckla din inlärningsprocess?

Vi skulle vilja ändra denna fråga. Vi skulle vilja experimentera på samma sätt vi experimenterar och lära tillsammans.

Eftersom “detta” är vår stil, kommer vi bara nämna de teorier som vi har baserat vår praxis, så att du får möjlighet att lära mer om dem på Internet eller andra tillgängliga resurser. Vi har tidigare utvecklat några punkter om RFT (Relational Frame Theory, S.C.Hayes et al, 2001); och vi kommer snart att diskutera de vackra härledningar av SLT (Social inlärningsteori, A.Bandura, 1977). Men det finns många andra tidigare och ytterligare utvecklingar som har hjälpt oss bygga kunskap på solid och tillförlitlig grund.

Som vi har sagt, våra koncept av lärande ligger på Skinners studier på operant betingning, särskilt när det gäller verbalt beteende (1957), men vi har funnit stor rikedom i dialogen mellan denna författare och Noam Chomsky (1965) med hans LAD (Language Acquisition Device). Vissa anser dessa synpunkter som avvikande, vi tycker att de är vackert kompletterande.

Begreppet “Affordances” Gibson i området ekologisk psykologi (1979) har tillåtit oss att övervinna teorin om sinnet mot en (kanske mer ödmjuk, men inte mindre effektiv) begreppet språkutveckling som innehar en stark social komponent i varje sida av fenomenet. Den följande utvecklingen, när det gäller mänskliga + datorinteraktion, och först föreslagit av Gavers banbrytande artiklar om teknikens besparingar 1991 och sedan Bradners begrepp, sociala besparingar, har varit till enorm hjälp.

Teoretisk bakgrund

Lika naturligt i denna dynamiska, öppna ram, har vi inkluderat några nya bidrag från DST (Dialogical Self Theory, H. Hermans, 1992), från Teun Van Dijks otroliga artikel om kontext, kognition och kunskapsramar (1977); och en lysande helt ny artikel av författarna J.Decety och J.M.Cowell (2016) i neurovetenskap av empati och moral är att beaktas.

Dessa är bara några exempel, från våra egna erfarenheter, som syftar till att föregå med gott exempel på hur en teoretisk struktur (bestående av begrepp, teorier, värderingar och en kärna av gemensam grundläggande tro) kan hjälpa oss att utveckla bättre praxis i denna komplexa, ultra-snabba, hyper-anslutna nya värld.

Här på eMindSet är vi medvetna om att vetenskapen har inte alla svar för människans existens, men det ger en bra chans som kallas “var ödmjuk, testa våra hypoteser, förbli öppen för mer, lita på processen”. Eftersom den är aldrig dogmatisk, eftersom den är alltid öppen för förändring, eftersom den ifrågasätter och testar gränserna för förståelse, och eftersom vi måste lita på vad andra har gjort före oss för att fortsätta framåt i jakten på lärande.

Vi tror inte på universalmedel inte heller att vi erbjuder den ultimata lösningen för dina behov.

Men absolut, är vi till förmån för lärande tillsammans.

Veronica Rebora & Christer Edman – April 2016

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Post Author: Veronica och Christer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial