Välkommen till eMindSet lärutrymme

Här på eMindSet utvecklar vi aktiviteter med anknytning till engelska som andraspråk, baserat på bidragen från neurovetenskap och andra beteendemässiga och sociala discipliner, med förståelse för att språk inte är traditionellt “akademiskt” innehåll, utan kunskaper som vi skaffar sedan tidig barndom till våra sista dagar. Dessa färdigheter kräver rätt sammanhang och strategier för att lyftas upp till sin högsta nivå och uppnås bäst genom processuellt och socialt lärande.

Välkommen till eMindSet lärutrymmeVårt främsta mål är att hjälpa elever i alla åldrar att utveckla sitt andraspråk upp till modersmålspråket, bygga processen tillsammans, ge varandra möjlighet att anpassa våra verktyg för bästa bekvämlighet.

Vi är välutbildade i evolutionär, social, beteende och kognitionspsykologi; såväl som nätverkande och neurovetenskap.

Därför är våra program och kurser skräddarsydda för att passa dina intressen och alla kan genomföra dem utan begränsningar av ålder, förkunskaper eller speciella inlärningsbehov.

På denna webbplats hittar du grunderna i vårt system, baserade på en intuitiv, naturlig strategi för engelska språket, samt särskilda kurser och workshop material. Det är tänkt att vara en interaktiv plattform och våra elever har full tillgång till deras enskilda mappar, att själva hantera sitt lärande och kontrollera sina framsteg.

Beläget i Cordoba, Argentina och Stockholm, Sverige är detta utrymme avsett att tjäna, och de värden vi upprätthåller går i samma riktning. Vi tror på #LearningPassion och vi använder den här taggen ofta i sociala medier, liksom #MindSetters, som i slutändan är vår gemensamma uppgift, tillsammans med elever, utbildare och samarbetspartners.

För ytterligare information kontakta Veronica Rebora eller Christer Edman