Välkommen till eMindset Lärutrymme

Kursmaterial (lösenord)

Här på eMindSet utvecklar vi aktiviteter med anknytning till engelska som andraspråk, som bygger på bidrag från neurovetenskap och andra beteendemässiga och sociala discipliner, med förståelse för att språk inte är traditionell “akademisk” diciplin, utan kunskaper vi förvärvar sedan tidig barndom fram till våra sista dagar. Dessa färdigheter kräver rätt sammanhang och strategier för att utvecklas till sin högsta nivå, och uppnås bäst genom procedurellt lärande.

LearningVårt främsta mål är att hjälpa elever i alla åldrar för att utveckla sitt andraspråk upp till modersmålsnivå, vi bygger processen tillsammans, och ger varandra möjlighet att anpassa våra verktyg till bästa bekvämlighet.

Vi är välutbildade i evolutionär socialpsykologi, nätverkande, och neurovetenskap.

Därför skräddarsys våra utbildningar för att passa dina intressen och alla kan delta utan restriktioner av ålder, förkunskaper eller behov av särskild inlärning.

denna hemsida hittar du grunderna i vårt system, som bygger på ett intuitivt, naturligt förhållningssätt till engelska språket, såväl som specifika kurser och workshop material. Det är tänkt att vara en interaktiv plattform och våra studenter har full tillgång till sina individuella mappar, att själva hantera sin erfarenhet av lärande och framsteg.

Vi finns i Cordoba, Argentina och Stockholm, Sverige, detta utrymme är designat för att tjäna, och de värderingar vi står för går i samma riktning. Vi tror på #LearningPassion och vi använder den här taggen ofta i sociala medier, samt #MindSetters, som är vår gemensamma ultimata uppgift att genomföra tillsammans med våra elever, lärare och samarbetspartners.

För ytterligare information kontakta Christer Edman